Vi bruker Posten for brevforsendelser og PostNord for pakker. Dette kan velges i webshoppen.

For brevsendinger opp til 350 gram kan både brev og pakke velges.
For sendinger over 350 gram kan kun sporbar pakke med full transportforsikring velges.


© Modell Hobby AS  -  6220 Straumgjerde  -  Tel: 960 42 900  -  Org: 915 125 948
www.modellhobby.no  -  www.modellflybutikken.no  -  Epost: post@modellflybutikken.no